DE VICTORY CLUB IN ENKELE WOORDEN

Ethiek
We zijn in de 21 ste eeuw en leven in een moderne wereld met ecologische verplichtingen die zich alsmaar uitbreiden. Alle sectors van menselijke activiteiten moeten meer en meer rekening houden met de impact van hun activiteiten op ons leefmilieu, dit geldt dus ook voor onze Club. We moeten zonder meer toegeven dat met het gebruiken van lawaaierige en steeds maar krachtigere motos we in de tegenovergestelde richting gaan dan de actuele tendens. Het lawaai en het beschadigen van de omlopen zijn de belangrijkste overlasten die onze sport veroorzaken. De Victory Club wil een voorloper zijn in de strijd tegen deze overlast. Tegenover de geluidshinder staat sinds 2005 ons "
Objectief 92 Db " met de nodige oplossingen, zijnde onze zelf ontwikkelde "Victorydempers".
Teneinde de beschadigingen aan de omlopen beperken we de toegang van onze Club tot de echte "amateurs". Desondanks staan onze deuren tevens open voor de gevorderde piloten, mits bepaalde voorwaarden, indien deze enkel motos gebruiken met maximaal
30 pk (Info: origineel hebben de krachtigste motors 55 tot 60 pk ). Het is inderdaad duidelijk bewezen dat de beschadigingen van de omlopen evenredig zijn met het vermogen van de motos en de capaciteiten van de piloten. Deze regel ( 30 pk voor de snelle piloten) is van toepassing sinds 2005 en we noteerden een enorme vooruitgang op dit gebied.

Tot slot melden we dat elke omloop na de meeting terug volledig en perfect geniveleerd worden en dat tevens opnieuw gras wordt gezaaid zodat na weinige tijd geen enkel spoor nog te zien is van onze activiteit.

Activiteiten van de Club
De Victory Club organiseert uithoudings-trainingsessies van 4u00 voor terreinmotos enkel voor de echte amateur-rijders. Onze omlopen bevinden zich bijna steeds op weilanden met gebruik van de natuurlijke grondreliŽfs. Een tiental samenkomsten worden jaarlijks georganiseerd van april tot september en dit voornamelijk in het zuiden van BelgiŽ.

Voor elke meeting beschikken we over de correcte milieuvergunning afgeleverd door de Waalse Regio en de plaatselijke gemeentebesturen.

Inschrijving
De Victory Club is enkel en alleen voor amateur-rijders die nooit een motocrossvergunning hebben gehad. Nieuwe leden worden enkel toegelaten mits peterschap van een reeds ingeschreven piloot of door de club erkend persoon.

Veiligheid

Tijdens iedere meeting is een volledige ploeg van het Rode Kruis evenals een doktor aanwezig.

Victory gedrag
Deelname aan onze organisaties kan enkel na het aanvaarden en respecteren van onze interne
gedragscode. Veiligheid, respect voor anderen en algemeen correct gedrag zijn er de basiswaarden van.

Motivatie van de piloten
Het plezier te rijden op vriendschappelijke wijze met zijn kameraden moet de basismotivatie zijn van iedereen. Onze organisaties zijn beschouwd als gechronometreerde trainingssessies. De verschillende klassementen zijn puur informatief en geven geen recht op eventuele prijzen en/of trofeeŽn.

Een super tijdsopnamesysteem
Onze club is zeker een voorloper wat betreft de
chronometrage met transponders en computer, wij bieden de piloten een uitgebreide klassementslijst en grafieken aan, en dit in een recordtijd, namelijk onmiddellijk na de trainingssessies.